Založ si blog

Je toho času platný bytový zákon spravodlivý ?

Obraciam sa na širokú verejnosť ako aj na zodpovedných pracovníkov v tejto oblasti vo veci  bytového zákona č. 182/1993 Z. z. Druhá časť §5, konkrétne upozorňujem na rozpornosť bodov (4) a (1).

V uvedených bodoch sa píše: dôležité je určenie spoluvlastníckeho podielu

 

Bod (4)

Vlastníctvo bytu alebo nebytového priestoru v dome, spoluvlastnícky podiel na

spoločných častiach domu, na spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve

a spoluvlastnícky podiel na pozemku zastavanom domom a na priľahlom pozemku sa

nadobúdajú vkladom do katastra nehnuteľností.

 

Bod (1)

b) vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vlastníka bytu alebo nebytového priestoru

v dome na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve, na pozemku zastavanom domom a na priľahlom pozemku, pričom veľkosť spoluvlastníckeho podielu je určená podielom podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru k úhrnu (∑) podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v dome, ak sa pri priľahlom pozemku nepostupuje podľa písmena e),

e) vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu na priľahlom pozemku dohodou

nadobúdateľa bytu alebo nebytového priestoru s vlastníkom domu.

 

Ak sa pozorne prečíta bod (4), zistíme, že existuje spoluvlastnícky podiel  bytu na spoločných častiach domu a na príslušenstve domu (označím si ho koeficientom K1), a „samostatne“  spoluvlastnícky podiel  bytu na pozemku zastavenom domom, v ktorom bývam, (označím si ho ako koeficientom K2).

Vlastníctvo bytu sa podľa bodu (4) nadobúda vkladom oboch (K1 a K2) do katastra nehnuteľností.

Pričom ale bod (1) píše len o jednom koeficiente (spoluvlastníckeho podielu) , a bod (4) o dvoch!!

Nerozumiem tomu bodu (1)! Logicky by mali skutočne existovať 2 (slovom dva) koeficienty. Prečo? Lebo vzťah plochy napr. môjho bytu k celkovej ploche všetkých bytov a nebytových priestorov u viac podlažného domu je jedno číslo, ktoré ale z ďaleka nevyjadruje vzťah plochy môjho bytu k zastavenej ploche domu.

K2 musí byť predsa logicky menšie ako K1 ! Lebo suma všetkých plôch bytov a nebytových priestorov v dome u viacpodlažných domov je väčšia ako zastavená plocha domu. (alebo sa mýlim?)

Je, prosím, takýto výklad týchto  bodov správny?

Pýtam sa preto, lebo ani v jednom vlastníckom liste som nevidel obe koeficienty, vždy sa uvádza len K1. Je potom moje vlastníctvo bytu právne v poriadku?

Ako sa vypočíta K1, je všeobecne známe a uvádza sa v bode (1) .

Ale moja otázka znie a zostáva: ako sa vypočíta alebo určuje K2  u viacpodlažných domov ?

Mám pre výpočet svoju teóriu, ktorá sa opiera o skutočnosť nájsť taký vzťah – vzorec – v ktorom vystupuje v zlomku (lebo podiel je vlastne zlomok) jedna a tá istá veličina – a tú som našiel v súčte (∑) všetkých plôch bytov a nebytových priestorov.

Potom K2 = K1 krát (zastavená plocha domu / ∑ všetkých plôch bytov a nebytových priestorov).

 

K výpočtu súčasného koeficientu K1 mám svoje výhrady, lebo odporuje akejkoľvek logike. Správnejšie by malo znieť v zákone: Spoluvlastnícky podiel  bytu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu sa vypočíta ako podiel objemu  bytu (alebo nebytového priestoru) k objemu domu.

Ak sa nad tým zamyslíte, určite mi dáte za pravdu, lebo byt to je priestor (objem), v ktorom žijem a nemôžem ho redukovať na plochu. Akékoľvek opravy v dome sa predsa dejú v priestore a nie len na ploche!

 

V zákone uvedený spôsob výpočtu K1 skrýva v sebe veľa skrivodlivosti.

Napr. Väčšina nebytových priestorov, tým sú myslené podľa tohto zákona hlavne obchody,

majú inú výšku stropu ako byty, a predsa majiteľ týchto priestorov platí do fondu údržby len podľa plochy. Iná výška stropu umožňuje rôzne úpravy tohto priestoru a získaním plôch smerom do výšky  získa nové plochy,  ktoré využíva v prospech obchodu. Pričom ale údržba spoločných zariadení v týchto priestoroch sa aj naďalej financuje zo spoločného fondu údržby a opráv, teda zo spoločných peňazí.    

 

Pri tvorbe zákona 182/1993 sa zrejme vychádzalo z predpokladu, že v dome budú všetky výšky stropu rovnaké. Potom  vo vzorci pre  výpočet K1 podľa objemu sa v zlomku vykráti výška a ostávajú len plochy a vzorec je skoro dobrý a použiteľný.

Hovorím  „skoro“, lebo ani takýto výklad nevystihuje vzťah bytu k domu ako celku!

 

Z týchto dôvodov je nutné vydať novelu k uvedenému zákonu, ktorá:

Odstráni spory medzi vlastníkmi bytov a vlastníkom nebytových priestorov v dome.   Navrhujem meniť časť textu bodu (1)  takto:

Pri určovaní  (výpočte) podielového koeficientu bytov a nebytových priestorov k spoločným častiam a spoločným zriadeniam domu, sa tento počíta ako podiel

objemu bytu a nebytového priestoru k celkovému objemu domu (zastavená parciálna plocha domu násobená parciálnymi výškami.) 

 

Aký to má praktický dopad?

Správna platba do fondu údržby a opráv

Spravodlivé  rozdelenie vynaložených nákladov na kúrenie

 

Je to malá zmena v texte, ale veľmi dôležitá.

Je možné uvažovať aj s takou alternatívou, že bod (1/) tohto zákona bude mať dvojaké znenie a to (1/a) pre domy s rovnakou výškou stropu vo všetkých priestoroch domu podľa pôvodného znenia, a bod (1/b) pre domy s rôznou výškou stropu v priestoroch domu, podľa nového znenia. Tým by sa nemuseli meniť všetky vlastnícke listy v SR.

 

 

 

 

 

 

 

Zákony z pohľadu logiky a etických pravidiel

06.11.2013

Časť 3 Opäť sa dotknem časti zákona 182/1993 Z. z., kde okrem iného sa v píše, citujem: „§5 odsek b) vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vlastníka bytu alebo nebytového priestoru viac »

Zákony z pohľadu etických zásad a pravidiel

04.11.2013

Časť 2 Je zaujímavé, že k prvej časti mojej debaty k téme „Zákony z pohľadu etických zásad a pravidiel“ sa nenašiel žiaden diskutujúci. Že by to svedčilo o tom, že sú naše zákony viac »

Zákony z pohľadu etických zásad a pravidiel

01.11.2013

Časť 1 Dovoľte mi, prosím, aby som sa pokúsi vysvetliť niektoré pojmy zo zákona 182/1993 Z. z. z pohľadu etických zásad a pravidiel. Spoločné priestory domu. Zákon 182/1993 Z. z. ani nepozná viac »

kinezo design 1

Bicykel z 3D tlačiarne? Prvý vyrobila slovenská firma

20.10.2017 18:58

Slovenská spoločnosť Kinazo Design predstavila prvý horský bicykel vyrobený pomocou 3D tlačiarne, ktorý možno prispôsobiť zákazníkovi na mieru.

atóm, fyzika

Prvú tureckú atómku postaví ruský Rosatom, získal počiatočné povolenie

20.10.2017 18:40

Prvá jadrová elektráreň v Turecku získala počiatočné stavebné povolenie a úplné povolenie by mala získať v prvej polovici budúceho roka.

vražda, zločin, lúpež, krádež, nôž

Útočník na juhu Poľska zranil nožom 8 osôb, jedna žena zraneniam podľahla

20.10.2017 18:12

Dvadsaťsedemročný Poliak napádal nakupujúcich zo zadu nožom.

EU samit summit

Fico: V novembri oficiálne schválime, že chceme byť súčasťou posilnenej obrannej spolupráce

20.10.2017 17:48

Podľa premiéra Roberta Fica Slovensko uvažuje, že na pomoc Európe pri zvládaní migrácie vynaloží ďalší milión eur.

gerhardfr

Toto je priestor na individuálny opis blogu na Blog.pravda.sk dívam sa okolo seba a vidím z môjho a z pohľadu logiky mnoho nedobrých vecí a tieto sa snažím vysvetliť a ak je možné, ich pomocou hlasu spoluobčanov, napraviť.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 43
Celková čítanosť: 117323x
Priemerná čítanosť článkov: 2728x

Autor blogu

Kategórie